Duben 2014

Rýmy

25. dubna 2014 v 10:42 | Lektor
Úkolem na poslední lekci bylo naplnit zadané rýmové schema a pokud možno dodržet všechna metrická pravidla. Jak se to účastníkům podařilo, máte nyní možnost posoudit.
Tato lekce byla také lekcí závěrečnou. Děkuji všem absolventům kurzu, kteří vydrželi až do konce, za trpělivost a vzornou docházku.


Poezie

21. dubna 2014 v 17:00 | Lektor
Na poezii by měl být zvláštní kurz. Fakt. Za dvě lekce, které na ni máme (jednu na volný verš, jednu na vázaný), se nedá naučit vůbec nic. Rozpačitý výsledek úsilí mých frekventantů není jejich chyba, ale má. Tady to je:


Hledisko

13. dubna 2014 v 14:57 | Lektor
K tématu hledisko se nám překvapivě sešly hned čtyři práce - Gábina se vrátila na palubu. Šlo o to popsat situaci na sesterně při noční službě, kam právě přijde pacient s nespavostí a žádá o léky, z pohledu jednotlivých aktérů. Perličkou lekce byla návštěva Michala - redaktora Tvaru. Náš literární squatt zaujal i celostátní kulturní periodikum.


Dialog

7. dubna 2014 v 10:19 | Lektor
Postupně odpadáme. Už chodí jen tři nejvěrnější účastníci. Nezastírám si, že to o něčem svědčí.
Naposledy jsme brali dialog, který byl také dalším zadáním pro domácí tvůrčí práci. Pozornost jsme věnovali dvěma pravidlům: Za prvé, že autenticita a věrohodnost literárního dialogu se vytváří jinými prostředky než "doslovným záznamen" hovorů z ulic a hospod. A že literární dialog v rámci epického žánru není kus scénáře nebo dramatu vloženého do vypravování. Jak se s tím účastníci popasovali, můžete teď posoudit.